Thường Pondless thác lưu vực là khó khăn để làm sạch

Theo thời gian, thậm chí không algaecides có thể giải quyết vấn đề . Các đá sông trước lọc theo yêu cầu của tất cả các thác nước pondless thông thường không có vấn đề gì họ đang gọi là – Chỉ cần một Falls , Continue reading “Thường Pondless thác lưu vực là khó khăn để làm sạch”

Học cách chơi cá Koi căn bản nhất

 

Một số người đã nói tôi dường như có một sở trường riêng cho lưới cá. Có lẽ vì thế, vì nó có vẻ như đến rất tự nhiên. Nhưng khi được hỏi để mô tả phương pháp của tôi (hoặc viết về nó) nó là loại giống như cố gắng để nói với ai đó làm thế nào để đi xe một chiếc xe đạp hay học cách lái xe; không có thay thế cho kinh nghiệm.

Continue reading “Học cách chơi cá Koi căn bản nhất”